Raad van bestuur

Leden Raad van Bestuur van de vzw Eindelijk, projecten NAH

Hugo Dooms                     mandaat                   voorzitter

Marc De Paepe                  mandaat                  ondervoorzitter

Luc Lauwers                      mandaat                   penningmeester

Annie Crombé                   mandaat                   secretaris

Kris Beeckman                  mandaat                   bestuurder

Tom De Smet                     mandaat                   bestuurder

Leopold Van Damme       mandaat                   bestuurder

Valerie Van Slycken         mandaat                   bestuurder