Aanbod

Wij bieden zorg op maat d.w.z. dat de cliënt de keuze heeft of hij voltijds of deeltijds wil komen.

Het therapeutisch programma wordt voorzien op alle weekdagen tussen 8u30 en 17u00.  

Omwille van de complexiteit en heterogeniteit van de problematiek van personen met een NAH hanteren wij een specifiek zorgverleningsconcept. We passen in een transdisciplinaire setting de therapeutische principes van Affolter, Bobath en Coombes toe bij de cliënt in dagdagelijkse activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van dit concept staat in het document ‘Missie, visie, waarden, objectieven, geschreven referentiekader’

De cliënten die kiezen voor ons dagcentrum, kiezen dus ook uitdrukkelijk voor therapeutische begeleiding binnen dit specifieke concept. De cliënt en zijn familie kan op volgende diensten beroep doen:

  • Het therapeutisch team voor de zorgverlening. Dit team bestaat uit opvoeders en paramedici (kinesitherapeut en logopedist) die we allen ‘therapeut’ noemen. Dit team werkt in een transdisciplinaire setting.

Voor de praktische en inhoudelijke uitwerking en voor de opvolging van de zorgverlening zijn volgende functies heel belangrijk:

* de therapiecoördinator

* de verantwoordelijke therapeut 

  • omkaderende functies

* de directie

* de administratieve dienst

* de logistieke dienst

  • een lokale huisarts voor directe medische hulp. Desgevallend kan de cliënt ook beslissen de eigen huisarts op te roepen, zoals vastgelegd in de zorgverleningsovereenkomst.

Voor de realisatie van een kwaliteitsvolle zorgverlening zijn volgende functies belangrijk: 

* de kwaliteitscoördinator

* de kwaliteitsauditor