Betaalbaar wonen

Mensen met een beperking hebben een beperkt budget. Zij moeten vaak leven van een vervangingsinkomen. Maximaal 1/3 van het inkomen kan besteed worden aan huur.

 
‘t Eigennest garandeert een betaalbare huurprijs.