En de zorg

De toekomstige bewoners die een woongelegenheid huren, kunnen rekenen op integrale zorg die zal gecoördineerd worden vanuit vzw Eindelijk, projecten NAH.
De zorg verloopt ‘vraaggestuurd’ én in samenwerking met de mantelzorg, de reguliere thuiszorgdiensten en de gesubsidieerde zorg vanuit het VAPH.
Vandaar dat we deze woongelegenheden ‘zorgappartementen’ noemen. De zorg wordt ‘op maat’ en ‘op vraag’ van de bewoner aangeboden. Hiertoe wordt een ondersteuningsplan opgesteld.