Historiek

De stichtster van de vzw Eindelijk en van het therapeutisch dagcentrum Eindelijk is mevr. Nelly Doms, moeder van Toon die op 11-jarige leeftijd slachtoffer werd van een verkeersongeluk en zware hersenletsel opliep.

Na zijn schoolloopbaan in het bijzonder onderwijs type 4 bleek nergens een aangepaste en gespecialiseerde dagopvang te bestaan voor personen met NAH. Door zijn ernstige neurocognitieve en neuromotorische handicaps en beperkingen hoorde Toon niet thuis in een dagcentrum voor mentaal gehandicapten, noch in een dagcentrum voor motorische gehandicapten, noch in de psychiatrie.

In samenwerking met de Comavereniging werd heel wat lobbywerk verricht bij de bevoegde overheden. In 1999 erkende het VFSIPH (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap) NAH als prioritaire doelgroep. In 1997 werd eerst de vzw Eindelijk opgericht en daarna werden in april 2000, op vraag van het VFSIPH, de twee plaatselijke initiatieven, met name Eindelijk en Avalon, gebundeld onder de vzw Koepel Eindelijk / Avalon. In de loop van 2000 kreeg deze vzw een vergunning en vanaf 1 december 2000 een erkenning voor het Therapeutisch dagcentrum Eindelijk.