Naam en Symbool

De Naam EINDELIJK drukt de vervulling van een verzuchting uit:

Eindelijk wordt de doelgroep van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) erkend door de overheid.

Eindelijk¬†bestaat dit therapeutisch dagcentrum Eindelijk…

Het ei is een symbool van nieuw leven. De persoon met een NAH start na zijn trauma vaak een nieuw en ander leven dan voorheen. Hij komt uit de beslotenheid van het ei, uit coma en moet opnieuw leren leven met handicaps en beperkingen. Maar het kuiken drukt ook de groei en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.