Recht op eigen keuze

Dit woonproject vertrekt vanuit de visie op volwaardig burgerschap en inclusie, vastgelegd in de VN-conventie inzake de rechten van personen met een handicap en vertaald in het perspectief 2020 van minister Vandeurzen.
Elke persoon met een beperking heeft vanuit deze visie, zoals eenieder, het recht op een eigen leven, op eigen keuzes. Zo moet hij ook de vrijheid hebben om te kiezen waar en met wie hij wil wonen. ‘Zo gewoon mogelijk, waar mogelijk’.